Ученията за Благодатта

1. Пълна поквареност:

2. Безусловен избор:

3. Изключително изкупление:

4. Действен призив:

5. Устояване на светиите:

Вечната безопасност на вярващия