Vad är evangeliet? Av Raul Enyedi

Vad är evangeliet?

Av Raul Enyedi

Ordet „Evangelium” Kommer från grekiskan och betyder „God nyhet”. Innehållet i denna goda nyhet hitta du klart visat i heliga skrifterna: „Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som I jämväl togen emot, och som I ännu stån kvar i, genom vilket I ock bliven frälsta; jag vill påminna eder om huru jag förkunnade det för eder, såframt I eljest hållen fast därvid – om nu icke så är att I förgäves haven kommit till tro. Jag meddelade eder ju såsom ett huvudstycke vad jag själv hade undfått: att Kristus dog för våra synder, enligt skrifterna, och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje dagen, enligt skrifterna” (1 Korintierbrevet 15;1-4)

Det här är det enda budskapet, som genom enbart tro, öppnar Himlens portar. Evangeliet handlar inte om helgonens dygder, kyrkans ritualer eller kyrkans roll i din frälsning. Evangeliet talar inte om vilka gerning du ska göra för att bli frälst. Evangeliet berättar om Jesus, för att genom ingen annan kommer du att finna frälsning (Vers 4:12). Han är den enda vägen! Evangeliet talar om vad han gjorde för människornas frälsning! Eftersom människan är oförmögen att frälsa sig själv eller bidra med något för sin frälsning, kallas detta budskap „Guds nåds evangelium”. Ordet nåd innebär att frälsning inte är något man kan förtjäna, utan en gratis gåva. Har du någonsin trott på Evangeliet som din själs frälsning?