Wat is het Evangelie

Wat is het Evangelie

Bij Raul Enyedi

Het woord Evangelie komt uit de Griekse taal en het betekent de blijde boodschap. De inhoud van deze boodschap vinden we in het Het Boek de Bijbel.

1Ik kom bij u met het goede nieuws, dat ik u al eens eerder heb gebracht. U hebt het aangenomen en het is nu de basis van uw leven.  2Als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding. Anders had u net zo goed niet gelovig kunnen worden.  3Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken.  4Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond.

1 Corinthiërs 15 1-4 (Vertaling Het Boek)

Dit is de enige boodschap die, indien aangenomen, opent de poorten van de hemel. Het evangelie spreekt niet van de werken van de heiligen, kerkelijke rituelen, of aan de belangrijke rol van de kerk in uw redding. Het evangelie vertelt u niet over werken van de mens voor zijn redding. Het evangelie vertelt je over Jezus,”Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.” (Handelingen 4:12). Hij is de enige weg! Het evangelie vertelt je over wat Hij deed voor Zijn volk voor redding! Omdat de mens niet in staat is om zichzelf te redden of bij te dragen aan zijn heil. De boodschap is het evangelie van de genade van God ”Maar ik geef niets om mijn eigen leven. Ik hoop alleen dat ik mijn doel mag bereiken en de opdracht die de Here Jezus mij heeft gegeven tot een goed einde mag brengen. Ik moet andere mensen het goede nieuws vertellen van de genade van God.” (Handelingen 20:24). De genade, een geschenk, een onverdiende gunst die de mens nooit kan bereiken. Gelooft u het evangelie voor uw redding?