Biserică sau Adunare ?

Instituţia şi totodată organismul întemeiat de Cristos îl numim „adunare”, căci aceasta este traducerea corectă a termenului grecesc ecclesia. Cuvântul „biserică”, deşi deseori utilizat, este o traducere greşită a termenului ecclesia, de aceea, acolo unde apare în traducerile Bibliei, ar trebui substituit cu „adunare”. Cuvântul „biserică” îl folosim pentru instituţii şi grupuri de oameni care nu au caracteristicile adunării din Noul Testament. Însăşi cuvântul „biserică” ilustrează devierea oamenilor de la principiile Scripturii.

Acesta provine din latinescul basilica, ce însemna o clădire oficială a imperiului, în care se desfăşurau treburi publice. Astăzi, când oa-menii spun „biserică” se referă de obicei la o clădire, iar când spun „biserică universală” se referă la Împărăţia lui Cristos (basileia, în greacă).

Noul Testament face mereu distincţia între ecclesia şi basileia, între adunare şi împărăţie. Deoarece cuvântul „biserică” creează doar confuzie şi este o deviere de la Scriptură, credem că folosirea lui pentru a desemna instituţii religioase omeneşti, care nu aparţin lui Cristos, este justă, cu atât mai mult cu cât ele însele îşi spun „biserici”.