Pentru cine a murit Cristos?

Pentru cine a murit Cristos?
de John Owen
 
Mânia Tatălui a fost revărsată asupra Fiului care a suferit voluntar pedeapsa pentru:
1.Toate păcatele tuturor oamenilor, sau
2.Toate păcatele unor oameni, sau
3.Unele păcate ale tuturor oamenilor.
 
Caz în care se poate spune:
 
a.Dacă ultimul caz este adevărat, toţi oamenii au unele păcate pentru care trebuie sărăspundă, şi deci, nici unul nu este mântuit.
 
b.Dacă cel de-al doilea caz este adevărat, atunci Cristos a suferit, în locul lor, pentru toate păcatele tuturor aleşilor din întreaga lume, şi acesta este adevărul.
 
c.Dar dacă primul caz este adevărat, atunci de ce nu sunt toţi oamenii eliberaţi de pedeapsadatorată păcatelor lor?
 
Tu răspunzi: „Datorită necredinţei.”
 
Eu te întreb: „Este necredinţa un păcat sau nu?”
 
Dacă da, atunci Cristos fie a suferit pedeapsa pentru acest păcat fie nu a suferit-o.
 
Dacă a suferit pentru necredinţă, de ce îi împiedică aceasta să fie mântuiţi mai mult decâtcelelalte păcate ale lor pentru care El a murit?
 
Dacă nu a suferit pedeapsa, El nu a murit pentru toate păcatele lor.