Image

Ecumenism 2016

Ecumenism 2016

de Aurel Munteanu
28 ian. 2016

   Și anul acesta ecumenismul a demarat în forță. Nu demult s-a încheiat Săptămâna mondială de rugăciune pentru unitatea creștinilor (cunoscută și sub denumirea de Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor). Tema de anul acesta a fost: „Chemați să vestiți faptele minunate ale Domnului” (cf. 1Petru 2,9). Proiectul textelor pentru 2016 a fost pregătit în Letonia, de un grup interconfesional reunit la invitația Arhiepiscopului de Riga, Mons. Zbigneves Stankevičs. Ulterior, broşura a fost redactată în forma finală de comisia internaţională numită de către Comisia Credinţă şi Constituţie din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor şi de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor.
În țara noastră, la această manifestare ecumenică au luat parte aproape toate instituțiile creștine oficiale recunoscute de stat, reprezentate de liderii și membrii acestora. Cea mai mare întâlnire ecumenică din anul acesta a avut loc ca de obicei în Catedrala Greco – Catolică din Lugoj.La întâlnirea de la Lugoj au participat: Preasfinția Sa Alexandru Mesian, Episcop greco-catolic de Lugoj; Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar general al Eparhiei de Lugoj; pr. dr. Marius-Petru Pop, consilier și secretar eparhial al Eparhiei de Lugoj; pr. Teodor Baba, consilier eparhial, protopop greco-catolic de Lugoj; pr. Ioan Pop, parohul Catedralei greco-catolice; pr. Petrișor Gherghel; pr. Alin Taichiș, paroh la Izvin; pr. Ioan Cerbu, protopopul ortodox român al Lugojului, și pr. Cristian Cerbu, de la parohia ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, din Lugoj; pr. Ilie Albiciuc, protopopul ortodox ucrainean de Lugoj, și pr. Ioan Brotnei, din partea protopopiatului ucrainean Lugoj; pr. Mihail Titi Dumitrescu, decan, parohul romano-catolic de Lugoj; pr. Daniel Pozsonyi, vicarul parohial romano-catolic de Lugoj; pastorul reformat Zoltan Gall, de Lugoj; pastorul Ionel Tuțac, din partea Comunității baptiste Lugoj; pastorul Cadmiel Paveloni, Biserica Penticostală Lugoj; Ivan Bloch, Comunitatea evreiească Lugoj; senatorul Ioan Iovescu; Sorin Stragea, deputat; ing. Marius Martinescu, fost primar al Lugojului, consilier județean; și prof. ing. Francisc Boldea, primarul Lugojului.
Sursa: http://www.catholica.ro/2016/01/25/intalnire-ecumenica-de-rugaciune-in-catedrala-greco-catolica-din-lugoj-2016/

Sursa: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869078533204734&set=a.591750350937555.1073741826.100003077871609&type=3&theater

 

Manifestări de acest gen au avut loc și în alte zone ale țării:

 

Octava de Rugăciune pentru Unirea Creştinilor la Beiuş:

ecumenic

Duminică, 24 ianuarie, Parohia Greco-Catolică „Sfinţii Trei Ierarhi” din Beiuş a organizat „Octava de Rugăciune pentru Unirea Creştinilor”.
În timpul cântării „Fraţi creştini din lumea întreagă” reprezentanţii acestei „unităţi în diversitate” au încredinţat propriile comunităţi grijii lui Dumnezeu, prin aşezarea simbolică a unor fotografii, care reprezentau bisericile lor, în corabia reprezentată pe sigla Octavei din acest an 2016. Credincioşi romano-catolici, ortodocşi, reformaţi, baptişti, penticostali independenţi şi greco-catolici au însoţit emoţionat acest gest, împlinit şi printr-o strângere sinceră şi caldă de mână.
La încheierea slujbei ecumenice, protopopul Beiuşului a transmis prin confraţii slujitori: Reman Istvan – Biserica Reformată, Lucaciu Călin – Biserica Creştină Sfânta Treime, Boroş Iosif – Biserica Baptistă, binecuvântare şi cordiale salutări enoriaşilor acestora şi o reciprocă încredinţare rugăciunilor de mijlocire pentru desăvârşirea unităţii Bisericii.
Comuniunea s-a încheiat prin agapă, dialog şi împrieteniri în Oratoriul „Episcop Ioan Suciu”… trăind o altă „faptă minunată a Domnului”, aceea de a aduna fraţii împreună.
Sursa: Episcopia Greco-Catolică Oradea – http://www.egco.ro/news_2294_ro.php

 

Octava de rugăciune ecumenică în parohia Poiana, Bihor:

ecum

În seara de 25-01-2016, în Parohia greco-catolică Sfântul şi Marele Mucenic Gheorghe, din localitatea Poiana, a avut loc o rugăciune ecumenică.
La acest ceas de rugăciune, au mai participat slujitorii: Bălănean Cristian, preot misionar, Papiţ Alin-Ionuţ, paroh în Sarcău şi pastorul Duca Adelin din partea cultului penticostal.
Gazdele au fost foarte bucuroase că la acest moment de rugăciune a fost prezent fratele pastor Duca Adelin, un tânăr slujitor în secerişul Domnului, care a scos în evidenţă mesajele scripturistice din cele două testamente, prin care Dumnezeu îşi arată şi revarsă bunătatea Sa peste noi, pornind de la tema rugăciunii: „Chemaţi să vestim bunătăţile Domnului” 1 Pt 2, 9. Cel mai important lucru din viaţa noastră este acela de a pune în practică exemplul Celui care ne-a chemat să Îl urmăm, vestind bunătatea Domnului prin propriul nostru exemplu în întreaga frăţietate creştină.
După hrana spirituală cu Cuvântul lui Dumnezeu, seara a fost încheiată cu o agapă frăţească.
Sursa: Episcopia Greco-Catolică Oradea – http://www.egco.ro/news_2297_ro.php

 

Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor în Catedrala Sfântul Nicolae- Oradea:

ecum nicolae oradea

Duminică seara a avut loc, în Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea, încheierea săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
La seara de rugăciune, alături de Preasfinţia Sa Virgil, episcopul greco-catolic de Oradea, au fost prezenţi Preasfinţia Sa László Böcskei, episcopul romano-catolic de Oradea, preoţii romano-catolici, preşedintele  comunității penticostale- Oradea, Ioan Moldovan, împreună cu alţi pastori ai comunităţii penticostale, părintele Mátyás Attila, protopop evanghelic luteran, părintele Farkas Antal din partea Biserici Reformate, Tiberiu Bulzan, pastor penticostal din partea Bisericii Penticostale „Betania” şi rabinul David Nagy din partea comunităţii evreilor mesianici.
Preasfinţia Sa Virgil, în cuvântul de bun venit adresat reprezentanţilor bisericilor şi credincioşilor lor, a subliniat bucuria de a fi împreună „la fântâna lui Iacob în această seară”. În încheierea cuvântului, Preasfinţia Sa i-a îndemnat pe cei prezenţi să ceară „lui Isus apa unităţii Bisericii”.

Sursa: Biroul de presă al Episcopiei de Oradea : http://www.egco.ro/news_2290_ro.php

 

Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor: Sinagoga evreilor mesianici – Oradea:

mesianic ecumenic

Comunitatea Evreilor Mesianici a participat, în acest an, pentru prima dată la Rugăciunea pentru unitatea creştinilor, fiind gazdă sâmbătă, 25 ianuarie, de la ora 16.00, la sinagoga de pe strada Sucevei nr.23.
Sursa- Biroul de presă al Episcopiei de Oradea: http://www.egco.ro/photos_s1223_ro.php

Evenimentul a fost promovat și de domnul Alin Cristea, editor blog la – Oradea Evanghelică:

oradea-18ian2014

Sursa: https://oradeaevanghelica.wordpress.com/2014/01/20/oradea-saptamana-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestinilor/

 

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor la Gruilung, Bihor:

ecum gruilung

Duminică, 23 ianuarie 2010, a fost ziua unei noi întâlniri pentru a ne ruga împreună: baptişti, greco-catolici, ortodocşi şi penticostali, din Gruilung şi Calea Mare, în Biserica Greco-Catolică din localitate.
După cuvântul de bun venit al preotului greco-catolic Alexandru Ioan Chivari, s-a început programul de rugăciune, sub deviza: „Uniţi în învăţătura apostolilor, în comuniune fraternă, la frângerea pâinii şi în rugăciune” (Fp. 2,42) conform broşurii editate de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor şi adaptată situaţiei din Gruilung.
În cadrul celebrării ecumenice au luat cuvântul şi reprezentanţii comunităţii baptiste – Dl. Ioan Hoduţ, şi a celei penticostale – Dl. Ioan Morar. Apoi, doamna Floriţa Morar ne-a reamintit că:
Ajungă veacurile multe
În care fost-am despărţiţi,
Azi glasul lui Isus ne cheamă,
Creştini, de ce nu vă uniţi?
Sursa – Episcopia Greco-Catolică Oradea: http://www.egco.ro/news_379_ro.php

 

Comunităţile româneşti din Bologna participă la Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor:

ecum bolognia

Comunităţile româneşti din Bologna participă la Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor cu mai mult entuziasm, după întâlnirea de duminică, 10 ianuarie 2016, a reprezentanţilor tuturor bisericilor şi comunităţilor religioase româneşti din Bologna cu noul Arhiepiscop de Bologna Mons. Matteo Maria Zuppi.
La întâlnire au participat părintele Ioan Rimboi, parohul bisericii ortodoxe “Sf. Nicolae”, părintele Trandafir Vid, parohul bisericii ortodoxe “Sf. Apostol si Evanghelist Luca”, Părintele Emanuel Agu şi părintele franciscan Augustin reprezentând biserica romano catolica “Sf. Annunziata”, precum şi Ticujan Bozna responsabilul comunităţilor penticostale, Mons. Andrea Cagnato responsabilul Migrantes.
Arhiepiscopul a invitat ca toată comunitatea de români din Bologna să participe la săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor, amintind de întâlnirea istorică din 5 mai 2009 dintre Patriarhul Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea la Bucureşti când cei prezenţi au strigat: \’\’Unitate! Unitate! Unitate!\’\’. Este datoria noastră, a tuturor creştinilor să căutăm această Unitate prin rugăciune şi înţelegere”.\’
Fiecare biserică este implicată în programe diferite în cursul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea creştinilor, iar duminică 24 ianuarie şi-au dat întâlnire cu Arhiepiscopul în biserica S. Paolo.
Sursa- Biserica Română Unită cu Roma Greco Catolică – Comunitatea din Italia: http://www.bru-italia.eu/news_710_ro.php

 

Ecumenismul nu numai că este nebiblic dar am găsit în Canoanele Apostolice și ale Sinodului de la Laodiceea (aprox. 363 d.Cr.), că este condamnat chiar de aceia care îl promovează astăzi. Oare să fi uitat catolicii și ortodocșii lucrul acesta sau ereticii schismaticii s-au lepădat cumva de eresul lor și și-au recunoscut păcatul? De ce întreb acestea? Pentru că ascultați ce mărturisesc Canoanele Apostolice:

CANONUL 10 apostolic (OSÂNDIREA COMUNIUNII CU CEI AFURISIŢI).
Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, împreună cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească.

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne¬credinciosul? (II Cor. 6,15).

CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECRESTINII ŞI ERETICII)
Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească.
Sursa: http://comptepv.typepad.fr/canonice/2009/07/canoanele-apostolice.html

 

CANOANELE SINODULUI DIN LAODICEEA

Canonul 6 – Ereticii să nu intre în biserică:
Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres.
[conform cu Canonul Apostolic, can. 45, 65]

Canonul 32 – Binecuvântarea ereticilor nu e binecuvântare:
Nu se cuvine a primi binecuvântările ereticilor, care mai mult sunt absurdităţi decât binecuvântări

Canonul 33 – Se opreşte rugăciunea cu ereticii şi schismaticii:
Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii.

Sursa: http://www.manastirea-saharna.md/fisiere/canoane/Canoane_Laodiceea.pdf

Acum, întrebarea mea legitimă este: Au părăsit catolicii canoanele bisericești sau schismaticii cei afurisiți (blestemați) s-au lepădat de erezie pentru a fi re-primiți în comuniune, conform canoanelor?
Dacă catolicii și ortodocșii resping canoanele înseamnă că au apostaziat și au trecut în tabăra ereticilor și ei înșiși sunt vrednici de excomunicare și blestem. Iar dacă ereticii afurisiți de altădată (printre care protestanții și neo-protestanții de azi) sunt acceptați, înseamnă că aceștia s-au lepădat de erezie, și-au recunoscut vina și s-au pocăit de faptele lor ca să fie primiți iarăși în comuniune cu biserica mamă.
Care este adevărul în situația de față? Cum pot catolicii și ortodocșii să fie consecvenți propriilor lor legi și să se roage împreună cu cei pe care îi consideră eretici?
Și cum pot evanghelicii să fie consecvenți Sfintelor Scripturi, despre care mărturisesc că le consideră autoritare, și să aibă comuniune cu catolicii și ortodocșii, a căror credință și practici diferă drastic de cele ale Scripturii?
Cei implicați în ecumenism trebuie să dea un răspuns acestor întrebări. Altfel, ei pot fi acuzați, în mod legitim, de apostazie, fiind tratați ca atare. Acești lideri fie au urmat calea lui Dumnezeu, caz în care nu vor avea greutăți să își justifice acțiunile, și enoriașii lor îi vor urma bucuroși, în cunoștință de cauză, fie și-au trădat Bisericile.

Nu există alte variante. Să așteptăm răspunsul lor. Îi avertizăm, însă, că tăcerea îi incriminează.