Chemarea eficientă (Har irezistibil)

Chemarea eficientă
(Har irezistibil)

de Aurel Munteanu
3 feb. 2016

Câte feluri de chemare există în Biblie? Există 2 feluri:
– chemare generală
– chemare particulară
Chemarea generală o adresează predicatorul urechii externe. Chemarea externă întotdeauna este respinsă de omul natural, din cauza morții spirituale în care se află. Doar predicarea evangheliei nu este suficientă pentru a aduce omul natural la pocăinţă şi credinţă. Omul trebuie capacitat de Dumnezeu în direcţia întoarcerii de la păcat şi a încrederii în Hristos.

Chemarea particulară o adresează Duhul lui Dumnezeu. Din acest motiv ea este cea mai eficientă. Fără această lucrare divină nici un om nu poate răspunde evangheliei. Cuvântul trebuie să vină în puterea Duhului Sfânt pentru ca omul să creadă. Prin această chemare interioară aleşii ies în evidenţă şi sunt mântuiţi. Aceasta explică de ce unii cred iar alţii nu. Credinţa este rezultatul aplicării harului prin Duhul Sfânt la cei aleşi, capacitându-i să răspundă evangheliei. Chemarea eficace nu poate întâmpina rezistenţă, deoarece este o chemare a puterii Divine prin Duhul Sfânt.

Poate un om mort spiritual să vină la Cristos pentru a fi salvat? Nu. El nu dorește să vină și nici nu poate. Moartea spirituală în care se naște îl împiedică să facă lucrul acesta.
Ioan 5.40: Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţa!
Romani 3.11: Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.
Ioan 6.44,65: Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
Şi a adăugat: “Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.”

Este irezistibilă voia lui Dumnezeu chiar și atunci când ar vrea să mântuiască oameni? Da, pentru că El este suveran.
Daniel 4.35: Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: “Ce faci?”
Isaia 46.10b: Eu zic: “Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.
Isaia 55.11: tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.
Ier.18.6: Iata, cum este lutul in mana olarului asa sunteti voi in mana Mea, …..
Rom.9.21: Nu este olarul stapan pe lutul lui, ca din aceeasi framantatura de lut sa faca un vas pentru o intrebuintare de cinste, si un alt vas pentru o intrebuintare de ocara?

Poate să nască de sus Dumnezeu pe cine vrea El? Da, chiar asta și face:
Efeseni 1.5: ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,
Iacov 1.18: El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.
Ioan 1.13: născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
Ioan 5.21: În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.
Efeseni 2.4-5: Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).

Se poate împotrivi cineva dacă Dumnezeu vrea să nască din nou o anumită persoană? Nu poate nimeni. Ar putea numai în cazul în care ar fi mai tare decât Dumnezeu. Lucrarea Duhul Sfânt este precum cea a vântului pe care nu îl poți opri.
Ioan 3.8: Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

Ai înțeles tu chemarea eficientă a lui Dumnezeu? Ai experimentat tu chemarea generală, externă? Dar pe cea internă, personală pe care o face doar Duhul Sfânt?
Dacă nu, totdeauna să îți aduci aminte de următorul principiu: Tatăl alege, Fiul moare pentru aleși și Duhul Sfânt îi naște din nou! Aceasta este lucrarea Dumnezeului Triun hotărâtă din veșnicia trecută, lucrare care se va duce la îndeplinire punct cu punct deoarece ea face parte din planul răscumpărător. Lucrare care nu va da greș deoarece este concepută de un Dumnezeu atotputernic.