Ispășire Limitată

Ispășire Limitată

de Aurel Munteanu
3 feb. 2016

Isus Cristos moare doar pentru păcatele oilor Sale (cei aleși) sau și pentru ale celor ce vor merge în iazul de foc? Scriptura spune că Isus moare doar pentru oile Sale nu și pentru animalele necurate.
Ioan 10. 11,14-15: Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.
Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,
….. şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.
Ioan 6. 37-40: Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară:
căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.
Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.
Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”
Romani 5.8: Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
Galateni 1.3-4: Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos!
El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.

Doar aleșii sunt aceia care I-a primit de la Tatăl ca să le de-a viață eternă. Nu a primit întreaga lume ieșită din Adam ci doar pe unii dintre ei.
Ioan 17.2,6: după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu.
Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău.

Isus se roagă pentru toți oamenii sau doar pentru cei alesi? Isus se roagă doar pentru aceia cărora le-a luat păcatele asupra Sa.
Isaia 53.12: De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.
Ioan 17.9: Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi.
Ioan 17.20: Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.

Ca rezultat al ispășirii Sale sunt salvați toți oamenii sau doar cei aleși?
Apocalipsa 5.9: Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: “Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.
Matei 1.21: Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
Matei 20.28: Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”
Isaia 53.8,11: El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
Ioan 17.24: Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
Tit 2.14: El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

De ce spune Scriptura că El moare pentru toți dacă în alte pasaje spune că doar pentru unii? Se contrazice Scriptura? Nu. Cuvântul toți are 5 sensuri în Noul Testament: hapas (toți împreună), holos (întregul), hosos (cât de mult, mare, mult, lung), pas (toți, oricare, fiecare) și pantos (în întregime). Pentru a interpreta corect termenul „toti” în Biblie, trebuie luate în considerare trei reguli de bază:
1. Termenii trebuie interpretați întotdeauna contextual, adică în limitele contextului imediat.
2. Termenii trebuie interpretați întotdeauna comparativ, adică în lumina altor versete și fapte istorice pertinente.
3. Termenii trebuie interpretați întotdeauna condițional, adică, luând în considerare orice condiții expuse în Biblie, ce ar încadra termenii în anumite limite.
În această lumină analizați vă rog sensul cuvântului ,,toți” din versetele aparent controversate:
Romani8.32: El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
2Corinteni 5.14-15: Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit.
Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.
2Petru 3.9: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
Ioan 3:16: Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El, sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica
1Ioan 2.1-2: Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

La final doresc să nu trag eu concluziile ci să redau concluziile lui John Owen când a fost întrebat: ,,Pentru ale cui păcate a murit Cristos?”. El a răspuns:
,,Mânia Tatălui a fost revărsată asupra Fiului care a suferit voluntar pedeapsa pentru:
1.Toate păcatele tuturor oamenilor, sau
2.Toate păcatele unor oameni, sau
3.Unele păcate ale tuturor oamenilor.

Caz în care se poate spune:
a.Dacă ultimul caz este adevărat, toţi oamenii au unele păcate pentru care trebuie sărăspundă, şi deci, nici unul nu este mântuit.
b.Dacă cel de-al doilea caz este adevărat, atunci Cristos a suferit, în locul lor, pentru toate păcatele tuturor aleşilor din întreaga lume, şi acesta este adevărul.
c.Dar dacă primul caz este adevărat, atunci de ce nu sunt toţi oamenii eliberaţi de pedeapsadatorată păcatelor lor?

Tu răspunzi: „Datorită necredinţei.”
Eu te întreb: „Este necredinţa un păcat sau nu?”
Dacă da, atunci Cristos fie a suferit pedeapsa pentru acest păcat fie nu a suferit-o.
Dacă a suferit pentru necredinţă, de ce îi împiedică aceasta să fie mântuiţi mai mult decât celelalte păcate ale lor pentru care El a murit?
Dacă nu a suferit pedeapsa, El nu a murit pentru toate păcatele lor.”

Toate acestea fiind zise cred că și tu trebuie să dai un răspuns la întrebarea: ,,Pentru ale cui păcate a făcut Cristos ispășire, pentru cele ale aleșilor sau ale tuturor oamenilor?”
Dacă pare o întrebare destul de grea, privește te rog la efecte. De la efecte caută cauza și în felul acesta o să afli răspunsul. Domnul să te călăuzească. Amin.