Perseverență și păstrare (Păstrarea sfinților în har)

Perseverență și păstrare
(Păstrarea sfinților în har)

de Aurel Munteanu
4 feb. 2016

   Promite Dumnezeu în Scriptură viață etrnă celor credincioși ai Săi? Da. Încă din veșnicia trecută o promite.
Ioan 3.14-16: Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Tit 1.1-2: Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului care este potrivit cu evlavia,
în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă
1 Ioan 2.25: „Și făgăduința, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viața veșnică.”

Îi ajută Dumnezeu pe credincioșii Săi ca să persevereze pe cale pentru a avea ca finalitate viața etrnă? Da.
Iuda 1: Iuda, rob al lui Isus Hristos şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Isus Hristos:
Iuda 24: Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale
Ezechel 36. 25-27: Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.
Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.
Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele.
Psalmul 18.35: Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină, şi îndurarea Ta mă face mare.

Depinde perseverența și păstrarea aleșilor de Dumnezeu? Da.
1Petru 1.5: Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!
2Timotei 1.12: Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea.
2Timotei 4.18: Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
1Tesaloniceni5.23-24: Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.
Filipeni 1.6: Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

Ca rezultat al păstrării și perseverarii, mântuirea aleșilor nu va fi pierdută niciodată!
Ioan6.39: Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.
Ioan 10.26-29: Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele.
Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.
Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.
Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.
Romani 8.37: Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
Evrei 5.9: Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice.

   Le pregătește acum Domnul Isus aleșilor Săi, un loc în ceruri pentru a-I avea cu Sine pentru toată veșnicia?

Ioan 14.1-3: Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

   Crezi tu lucrul acesta sau pui la îndoială spusele Domnului Cristos? Te bucuri tu că El alege persoane pe nume înainte de întemeierea lumii, hotărând pe Fiul Său ca preț de răscumpărare pentru ele, ca mai apoi să trimită pe Duhul Sfânt să le nască din nou? Te bucuri tu că El le păstrează și le ocrotește în mâna Sa atotputernică până la sfârșitul călătoriei lor pe acest pământ?

Dacă nu te bucuri de acest favor nemeritat (har) și nu îl crezi, atunci pentru ce te bucuri? Pentru ce a-i putea făuri prin propriile tale puteri lucrate print-o voință ruinată? Aceasta ar fi o neprihănire proprie care nu o să aibe nici o valoare înaintea lui Dumnezeu.
Ai două tipuri de salvare în față. Una care are în centru omul și ,,glorioasa-i voință liberă”. Iar cealălaltă are în centru un Dumnezeu suveran. Știind că mântuirea este doar prin har și nu prin fapte plus har ( Romani 10.5-6 ) , gândește-te bine și analizează-ți poziția. Domnul să te ajute la aceasta.

Amin.