Вечната безопасност на вярващия

Вечната безопасност на вярващия, или, 100 Причини и 100 Писания, които доказват вечната безопасност.


М.Л. Моузър старши


 

 

НЕЩА, КОИТО ТОВА УЧЕНИЕ НЕ ОЗНАЧАВА


1. Че всички църковни членове са спасени.

Съзнаваме, че днес в църквите има мнозина, които не са новородени.
Само избраните от век века, които истински са се уповали на Христа и са повярвали в Него, са спасени.


Евреи 3:14 „Защото ние сме станали причастници на Христа, ако удържим здраво докрай началото на увереността си;“

1 Йоан 2:19 „Те излязоха от нас, но не бяха от нас; защото, ако бяха от нас, щяха да останат с нас; но излязоха, за да се видят, че не всички са от нас. „

2. Че всички, които служат в църква, са спасени.


И по времето на апостолите е имало лъжеапостоли и коварни работници, затова не е изненадващо, че и днес има мнозина работници, които не са спасени.

Матей 7:22,23: „Мнозина в онзи ден ще ми рекат: Господи! Господи! Не в твоето ли име пророкувахме? И не в твоето ли име бесове изгонихме? И не в твоето ли име много чудеса сторихме? И тогава ще им изповядам: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от мене вие, които вършите беззаконие.“

1 Йоан 4:1 „Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. „

 

 

2 Йоан 7-11 : „Защото в света влязоха мнозина измамници, които не изповядват, че Исус Христос дойде в плът; такъв човек е измамник и антихрист. Пазете се, за да не изгубим онова, което сме изработили, а да получим пълна заплата. Всеки, който престъпва и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; този, който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца, и Сина. Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не го приемайте в дома си и не го поздравявайте, защото, който го поздравява, става съучастник в неговите зли дела“.

2 Петър 2:1-3: „Ала имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат гибелни ереси, като се отричат даже от Господа, който ги е изкупил, и ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните пагубни пътища, заради които пътят на истината ще се похули. И от алчност ще ви употребяват като стока чрез престорени думи; тяхното осъждане, което е от отдавна, не се бави, и тяхната погибел не дреме.„

2 Тимотей 3:13: “А лукави човеци и прелъстители ще стигат все по-далеч в злото, като прелъстяват и биват прелъстявани.“

2 Тимотей 4:1-3: “Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите похоти.”

1 Тимотей 4:1-2: “А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като внимават на прелъстителни духове и бесовски учения чрез лицемерието на онези, които говорят лъжa и имат дамгосана съвест,”

3. Че светиите няма да бъдат изкушавани.

Дори Господ Исус Христос бе изкушаван.

Матей 4:1: „Тогава Исус бе отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от Дявола.”

Евреи 4:15: „Защото нямаме такъв Първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости, а такъв имаме, който във всичко беше изкушен като нас, но без грях.”

2 Петър 2:9: „Господ знае как да избавя благочестивите от изкушения, а неправедните да държи за съдния ден, за да бъдат мъчени,“

Евреи 2:18: “ Понеже в това, в което самият той пострада, като беше изкушен, може и на изкушаваните да помогне.”

2 Коринтяни 10:13: “ Вас друго изпитание, освен човешко, не ви е постигало; верен е обаче Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече от силата ви, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, за да можете да го понесете.“

 

 

4. Че светиите не могат да паднат.

Светиите могат и падат много пъти, но не могат да паднат така, че да бъдат завинаги изгубени. На това учат множество Писания.

Михей 7:8 „Не се радвай за мене, моя неприятелко! Макар да съм паднал, но ще стана; макар да съм в мрак, но Господ е светлина за мене.“

Притчи 24:16 „Праведният пада седем пъти и пак става; но нечестивите ще паднат в зло.“

Псалм 37:24,25: „Дори да падне, няма съвсем да се събори, защото Господ го поддържа с ръката си. Бях млад, ето, остарях, но не видях праведния изоставен, нито семето му да проси хляб.”

Псалм 118:13,14 „Ти ме блъсна силно, за да падна, ала Господ ми помогна. Господ е моя сила и моя песен и стана мое спасение.

Псалм 145:10-14: “ Всички твои творения ще те хвалят, Господи, и твоите светии ще те благославят. За славата на твоето царство ще говорят и за твоето могъщество ще разказват; за да изявят на човешките синове могъщите му дела и славното величие на неговото царство. Твоето царство е царство на всички векове и твоето владичество е във всеки род и род. Господ поддържа всички падащи и изправя всички прегърбени.“

5. Че светиите устояват от само себе си.

Точно както не може сам да се спаси, така вярващият не може сам да се опази. Ние получаваме сила от Бога. Силата да бъдем опазени не сме ние самите, а Бог.


Псалм 37:39,40: „Но спасението на праведните е от Господа; той им е крепост в скръбно време. И Господ ще им помогне и ще ги избави; ще ги избави от безбожниците и ще ги спаси, защото на него те се надяват.”

Псалм 40:17: „А аз съм сиромах и беден, но Господ мисли за мене. Помощ моя и спасител мой си ти; Боже мой, не се бави!”
Римляни 8:31; „И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е за нас, кой ще бъде против нас?“

Римляни 8:37: „Но във всичко това сме повече от победители чрез онзи, който ни възлюби.„

2 Тимотей 1:12: „по която причина и страдам с тези страдания. Но не се срамувам, защото знам в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази моя залог до онзи ден.„

Псалм 37:28: „Защото Господ обича правосъдие и не оставя светиите си; те довека ще бъдат опазени, а семето на нечестивите ще се изтреби.„

 

 

Юда 24: „А на онзи, който може да ви опази от препъване и да ви постави пред славатаси непорочни с голяма радост,“

1 Петър 1:5: „които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време„

100 Причини и 100 Писания1. Вярващият има вечен живот.

Йоан 10:28: „И аз им давам вечен живот; и те няма да погинат вовеки и никой няма да ги грабне от ръката ми.“

 

2. Вярващият е преминал от смъртта в живота.

Йоан 5:28: „Истина, истина ви казвам: Който слуша моето слово и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, а е преминал от смъртта в живота. “
3. Вярващият не може да погине.

Йоан 3:16: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя Единороден Син, та всеки, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот.“

4. Вярващият е пазен чрез Божията сила.

1 Петър 1:5: „които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време,“

5. Вярващият е роден от Бога.

Йоан 1:12,13: „А на онези, които го приеха, даде власт да бъдат Божии чада; сиреч на вярващите в неговото име; които нито от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога се родиха.“


6. Вярващият има Избавител от смъртта.

Псалм 68:20: „Бог е за нас Бог избавител, И на Господа Иеова принадлежи отърваването на смъртта.“

7. Вярващият ще бъде спасен.

Деяния 16:31: „А те казаха: Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш, ти и домът ти.“


8. Вярващият е вече спасен.

Ефесяни 2:8,9:  „Защото по благодат сте спасени чрез вяра; и това не е от вас – Божий дар е – не е от дела, за да не се похвали никой.“


9. Животът на вярващия е скрит в Бога с Христа.

Колосяни 3:3: „защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога.“

 

10. Вярващият ще следва Христос.

Йоан 10:27: „Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам, и те вървят след мене.“ Може ли онзи, който следва Христос, да погине? Имаме ли право да прибавяме към Божието слово, вмятайки „ако“ в стиха?

11. Вярващият е овца, която принадлежи на Христос.

Йоан 10:2-4: „2 А който влиза през вратата, е пастир на овцете. На него вратарят отваря и овцете слушат гласа му, и той зове овцете си по име и ги извежда. И когато изведе овцете си, върви пред тях, а овцете вървят след него, защото познават гласа му; „


12. Вярващият няма да последва непознат.

 

Йоан 10:5: „след чужд човек не ще отидат, а ще побягнат от него, защото гласа на чуждите не познават.“

13. Вярващият няма да слуша гласа на непознат.

Йоан 10:5: „след чужд човек не ще отидат, а ще побягнат от него, защото гласа на чуждите не познават.“

 

 

14. Вярващият ще бяга от непознатите:

Йоан 10:5: „„след чужд човек не ще отидат, а ще побягнат от него, защото гласа на чуждите не познават.“ Кой е непознатият тук? Не е ли най-вече Сатана?

15. Вярващият е познат(възлюбен) от Бога.

Йоан 10:14: „Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите познават мен.” В Матей 7:23 Христос казва на погиващите „никога не съм ви познавал“: „И тогава ще им изповядам: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от мене вие, които вършите беззаконие.“


16. Вярващият слуша гласа на Пастира:

Йоан 10:27: „Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам, и те вървят след мене.”

17. Вярващият е в ръката на Христос и не може да бъде грабнат.

Йоан 10:28: „И аз им давам вечен живот; и те няма да погинат вовеки и никой няма да ги грабне от ръката ми.“

18. Вярващият е в ръката на Отца и не може да бъде грабнат от нея.

Йоан 10:29: „Моят Отец, който ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца ми.
19. Отец е по-голям от всички.

Йоан 10:29: „Моят Отец, който ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца ми.“ Тук определено се говори за пазителската сила на Отца.

 

20. Пастирът отговаря за овцете.

Йоан 10:11-14: „Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. А наемникът, който не е пастир, на когото овцете не са негови, вижда вълка, че идва, и оставя овцете и бяга; и вълкът разграбва и разпръсва овцете. Наемникът бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите познават мен.“ Някои хора твърдят, че никой не може да отдели вярващия (овцата) от Пастира, но че самата овца може да се залута и изгуби. А какво ще кажат за заблудената овца от Матей 18:10-14?: „Внимавайте да не презрете един от тия малките, защото, казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на моя Отец, който е на небесата. Защото Човешкият Син дойде да спаси загубеното. Как ви се струва? Ако човек има сто овце и една от тях се заблуди, няма ли да остави деветдесет и деветте и няма ли да отиде по планините да търси изгубената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, че се радва за нея повече, отколкото за деветдесет и деветте незаблудени. Така и не е по волята на Отца ви, който е на небесата, да погине един от тези малките.” Кой Пастир ще остави овцете си да се губят? Не е ли едничката задача на пастира ДА ПАЗИ ОВЦЕТЕ?

21. Вярващият не е осъден.

Йоан 3:18: „Който вярва в него, не е осъден, а който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божи Син.”

22. Вярващият няма да дойде на съд.

Йоан 5:24: „Истина, истина ви казвам: Който слуша моето слово и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, а е преминал от смъртта в живота.“


23. Вече няма осъждение за вярващия.

Римляни 8:1: „И тъй, сега няма никакво осъждение за онези, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, а по Дух.“

24. Вярващият е запечатан със Светия Дух.

Ефесяни 1:13: „на когото и вие уповахте, като чухте словото на истината – благовестването на вашето спасение; в когото и като повярвахте, бяхте запечатани със Светия Дух на обещанието, „


25. Вярващият е запечатан до определеното време – деня на изкуплението, телесното възкресение.

Ефесяни 4:30: „И не оскърбявайте Светия Божи Дух, с когото сте запечатани за деня на изкуплението.“
26. Вярващите остават с Бога.

1 Йоан 2:19: „Те излязоха от нас, но не бяха от нас; защото, ако бяха от нас, щяха да останат с нас; но излязоха, за да се видят, че не всички са от нас.”

27. Вярващият живее и пребъдва довека.

1 Петър 1:23: „понеже се родихте отново не от тленно семе, а от нетленно – чрез Божието слово, което живее и пребъдва довека. „


28. Вярващият е мъртъв за греха.

Римляни 6:2: „Да не дава Бог! Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем вече в него?“


29. Вярващият ще се яви с Христа в слава.

Колосяни 3:4: „Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с него в слава.“

 

30. Животът на вярващия е животът на Христос.

Йоан 14:19: „Понеже аз живея, и вие ще живеете.“

31. След като Христос не може да умре повече, вярващият е във вечна безопасност.

Римляни 6:9,10: „като знаем, че Христос, като възкръсна от мъртвите, вече не умира; смъртта вече няма власт над него. Защото това, което той умря, умря веднъж за греха; а това, което живее, живее за Бога.“
32. Вярващият никога няма да ожаднее.

Йоан 4:14: „а който пие от водата, която аз ще му дам, никога няма да ожаднее; а водата, която ще му дам, ще бъде в него извор на вода, която извира във вечен живот. „


33. Вярващият ще пази Христовите заповеди:

Йоан 14:23: „Ако някой ме люби, ще пази словото ми; и моят Отец ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим жилище у него.“
34. Вярващият е спасен чрез вяра, не чрез дела.

Ефесяни 2:8,9: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра; и това не е от вас – Божий дар е – не е от дела, за да не се похвали никой.“

 

 

35. Тази вяра е дар от Бога.

Ефесяни 2:8,9: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра; и това не е от вас – Божий дар е – не е от дела, за да не се похвали никой.“

 

 

36. Вярващият не е спасен от това, което прави, а от онова, което Христос е направил за него.

Тит 3:5: „той ни спаси не заради праведните дела, които сме сторили, а по своята милост, чрез окъпването на новорождението и обновлението от Светия Дух,“ Римляни 4:5: „а на този, който не работи, а вярва в онзи, който оправдава безбожния, вярата му се счита за правда.“

37. Спасението е дар, а не заплата:

Римляни 6:23: „Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ.“

38. Надеждата на вярващия е жива надежда.

1 Петър 1:3: „Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който по многото своя милост ни роди отново за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите,“

39. Надеждата на вярващия няма да изчезне, няма да избледнее. 1 Петър 1:4,5: „за наследство нетленно, неоскверняемо и неувяхващо, съхранено на небеса за вас, които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време,“

40. Надеждата на вярващия е съхранена на Небеса за него.

1 Петър 1:4: „за наследство нетленно, неоскверняемо и неувяхващо, съхранено на небеса за вас

41. Вярващият е пазен чрез вяра.

1 Петър 1:5 (вижте 36&37) “които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време,“

42. Вярващият е в безопасност заради молитвата на Христос.

Йоан 17:9-12:  „Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тези, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое е твое, и твоето – мое, и аз се прославих в тях. И вече не съм в света, но те са в света, и аз идвам при тебе. Свети Отче, опази чрез името си тези, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Докато бях с тях в света, аз ги пазех в твоето име; тези, които ми даде, опазих, и ни един от тях не погина освен синът на погибелта, за да се изпълни Писанието.“


43. Вярващият никога няма да умре (с втората смърт – Откровение 20:14).

Йоан 11:26: „И всеки, който е жив и вярва в мене, до века няма да умре. Вярваш ли в това?“

44. Вярващият ще бъде опазен от злото.

Йоан 17:15: „Не се моля да ги вземеш от света, а да ги опазиш от злото. “ Исус се моли да бъдем опазени от всяко зло, но най-вече от Дявола. Дали Бог е изпълнил молитвата Му?

45. Вярващият ще бъде с Христос в слава.

Йоан 17:24: „Отче, желая и тези, които си ми дал, да бъдат с мене там, където съм аз, за да гледат моята слава, която си ми дал; защото си ме възлюбил, преди светът да се създаде.“

46. Вярващият никога няма да огладнее (духовно).

Йоан 6:35: „А Исус им каза: Аз съм хлябът на живота. Който идва при мене, няма да огладнее; и който вярва в мене, никога няма да ожаднее.“

47. Вярващият никак няма да бъде изгонен. (при никакви обстоятелства).

Йоан 6:37: „Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен; и който идва при мене, никак няма да го изгоня;”


48. Христос няма да изгуби нито един вярващ.

Йоан 6:39: „А волята на Отца, който ме е пратил, е тази: От всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, а да го възкреся в последния ден.“

49. Вярващият е повече от победител чрез Христа.

Римляни 8:37: „Но във всичко това сме повече от победители чрез онзи, който ни възлюби.“

 

 

50. В последния ден Христос ще възкреси вярващия.

Йоан 6:38-40: „защото слязох от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тази: От всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, а да го възкреся в последния ден. И това е волята на този, който ме е пратил: Всеки, който види сина и вярва в него, да има вечен живот; и аз ще го възкреся в последния ден.”

51. Който яде от хляба на живота, никога няма да умре.

Йоан 6:51: „Аз съм живият хляб, слязъл от небето. Ако някой яде от този хляб, ще живее вечно; и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. “

52. Вярващият е оправдан чрез вяра и ще бъде спасен от гнева.

Римляни 5:9: „Затова много повече сега, като се оправдахме чрез кръвта му, ще се избавим от гнева чрез него.“

53. Нищо не може да отдели вярващия от Христа.

 

Римляни 8:38-39: „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сили, нито настояще, нито бъдеще, нито височина, нито дълбочина, нито друго някое създание не ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.“ Няма сила в смъртта, която да може; няма сила в живота, която да може; няма ангел, който да може: добрите ангели не желаят, злите ангели не могат. Властите не могат; силите не могат, ако и Сатана да е Княз на въздушната власт. Настоящето не може, бъдещето – и то. Нито височините могат, нито онова над тях. Нито дълбините могат, нито онова под тях. НИЩО НЕ МОЖЕ ДА НИ ОТДЕЛИ ТО БОЖИЯТА ЛЮБОВ, КОЯТО Е В ХРИСТА ИСУСА, НАШИЯ ГОСПОД.

54. Христос ще завърши спасението от силата на греха (всички свои дела в нас).

Филипяни 1:6: „като съм уверен в точно това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го завърши до деня на Исуса Христа;“

55. Вярващият ще бъде опазен в дух, душа и тяло.

1 Солунци 5:23: „А сам Бог на мира да ви освети съвършено; и дано целият ви дух, душа и тяло се запазят без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.“

56. Бог не може да лъже, а най-малко ще излъже за обещанието, което е изрекъл от самото начало.

Тит 1:2: „в надежда за вечен живот, който Бог, който не лъже, е обещал преди началото на вековете,“

57. Исус може да спаси докрай

Евреи 7:25: „Затова и може докрай да спасява онези, които идват при Бога чрез него, понеже е винаги жив, за да ходатайства за тях. “ Забележете, че „спасяването докрай“ е обусловено от неговият вечен живот, а не от нашето съвършено покорство.

58. Вярващият е роден от нетленно семе.

1 Петър 1:23: „понеже се родихте отново не от тленно семе, а от нетленно – чрез Божието слово, което живее и пребъдва довека.“                                             

59. Вярващият ще бъде като Христос.

1 Йоан 3:2: „Възлюбени, сега сме Божии чада и още не се е явило какво ще бъдем; но знаем, че когато се яви, ще бъдем като него, защото ще го видим така, както е.“
60. Вярващият е усъвършенстван завинаги.

Евреи 10:14: „Защото с едно приношение направи завинаги съвършени освещаваните.”

61. Вярващият вярва за спасение на душата.

Евреи 10:38,39: „“А праведният чрез вяра ще живее; но ако някой се дръпне назад, душата ми няма да благоволи в него.”Ние обаче не сме от онези, които се дърпат в погибел, а от тези, които вярват за спасение на душата.“
62. Вярващият е станал праведен чрез покорството на Христа.

Римляни 5:18,19: „И така, както чрез прегрешението на единия дойде осъждение на всички човеци, така и чрез правдата на Единия дойде на всички човеци оправдание за живот. Защото, както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозина, така и чрез послушанието на Единия мнозина ще станат праведни.“

63. Защото всичко съдейства за доброто на вярващия.

Римляни 8:28: „И знаем, че всичко съдейства за добро на онези, които любят Бога, които са призвани според неговото намерение.“


64. Защото вярващият е толкова безпомощен, че не може да възложи греховете си върху Христос. Бог трябваше да направи това за него. Още една причина спасението да е по благодат.

Исая 53:6: „Всички ние се заблудихме както овци:
Отбихме се всеки в пътя си; И Господ възложи на него беззаконието на всинца ни.“

65. Защото Христос не дойде да ни помогне, а да ни спаси.

Лука 19:10: „Защото Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.“


66. Защото Светият Дух пребъдва във вярващия завинаги.

Йоан 14:16,17: „И аз ще помоля Отца и той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки – Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава; а вие го познавате, защото той пребъдва с вас и ще бъде във вас. „


67. Защото Бог не е човек и не може да лъже.

Числа 23:19: „Бог не е човек та да лъже, Нито човешки син та да се разкае; Той каза, и няма ли да извърши? Той говори, и няма ли да го тури в действие?“
68. Защото милостта Му е вечна.

Псалм 136. Двадесет шест пъти в този псалм е писано „Милостта Му е вечна.“

69. Защото е волята на Отца Христос да не изгуби нищо.

Йоан 6:39: „А волята на Отца, който ме е пратил, е тази: От всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, а да го възкреся в последния ден.”
70. Защото вярващият трябва да носи образа на небесния.

1 Коринтяни 15:49: „И както сме носили образа на пръстния, тъй ще носим и образа на небесния.“

71. Защото вярващият е опазен за небесното царство.

2 Тимотей 4:18: „И ще ме избави Господ от всяко зло дело и ще ме съхрани за своето небесно царство; комуто да бъде слава вовеки веков. Амин.“


72. Защото вярващият е обект на Божията милост, не на Божия гняв; и както вече казахме, Божията милост е вечна. Онези, над които Божията милост е вечна, няма да останат под Божия гняв.

Ефесяни 2:4: „Но Бог, който е богат на милост, заради голямата любов, с която ни възлюби,“ Йоан 3:36: „Който вярва в сина, има вечен живот; а който не вярва в сина, няма да види живот, а Божият гняв пребъдва на него.” 1 Солунци 5:9,10: „Защото Бог ни е определил не за гняв, а за да придобием спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, така щото ние – дали будни, или заспали – да живеем заедно с него.“

73. Защото подпечатана и засвидетелствана сделка е окончателна.

Ефесяни 1:13: „в когото и като повярвахте, бяхте запечатани със Светия Дух на обещанието,“ Запечатени с Духа. Евреи 10:15: „А и Светият Дух ни свидетелства за това;” Свидетелство от Духа. Римляни 8:16: „Самият Дух свидетелства на нашия дух, че сме Божии чада.“


74. Защото спасението се придобива, не се постига.

Евеи 9:12: „нито с козя и с телешка кръв, но със собствената си кръв той влезе един път в светилището и придоби вечно изкупление.”


75. Защото вярващият е ново създание, създаден в Христос Исус и следователно – вечен и с вечна праведност.

Ефесяни 4:24: „и да се облечете с новия човек, създаден по Бога в правда и истинска светост.“ Никой не може да развали новото творение. Еклесиаст 3:14 „Познах, че всичко, което прави Бог, ще бъде вечно; Не е възможно да се притури на него, нито да се отнеме от него;“


76. Защото Отец счита грешника за:

Умрял с Христос, Погребан с Христос, Възкресен с Христос, Римляни 6:3-5; Седнал с Христос на Небеса, Ефесяни 2:4-6;

Римляни 6:3-5: „Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Исуса Христа, в неговата смърт се кръстихме? И тъй, чрез кръщението се погребахме с него в смърт, та както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме били засадени заедно в подобието на смъртта му, то ще бъдем еднакви и в подобието на възкресението му;“ Ефесяни 2:4-6: „Но Бог, който е богат на милост, заради голямата любов, с която ни възлюби, макар да бяхме мъртви в престъпленията, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени), и ни съвъзкреси и ни постави да седнем заедно в небесни места в Христос Исус,“


77. Защото всички вярващи ще бъдат преобразени при Христовото пришествие.

1 Коринтяни 15:51,52: „Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще заспим, но всички ще се изменим в секунда, в мигновение на око, при последната тръба; (защото тръбата ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим).“


78. Защото Христос владее над всичко и няма да позволи да отпаднем.

Матей 28:18,19: „И като се приближи, Исус им заговори и каза: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Затова идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца, Сина и Светия Дух,”

79. Защото човек не може да стане нероден.

Йоан 3:5: „Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако човек не се роди от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.“

80. Защото светиите ще бъдат опазени от Бога.

Псалм 37:28: „Защото Господ обича правосъдие и не оставя светиите си; те довека ще бъдат опазени, а семето на нечестивите ще се изтреби.“

81. Защото Христос ще възкреси всеки вярващ в последния ден.

Йоан 6:44-47: „Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. В пророците е писано: “И всички ще бъдат научени от Бога.” Всеки, който е чул и се е научил от Отца, идва при мене. Не че някой е видял Отца, освен онзи, който е от Бога; той е видял Отца. Истина, истина ви казвам: Който вярва в мене, има вечен живот.“


82. Защото нищо не може да ни отдели от Христовата любов.

Римляни 8:35: „Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или утеснение, или гонение, или глад, или голота, или опасност, или меч?“

83. Защото вярващият побеждава света.

1 Йоан 5:4: „Защото всяко, което е родено от Бога, побеждава света; и това е победата, която е победила света – нашата вяра.“


84. Защото Бог няма да забрави вярващия.

Исая 49:15: „. Може ли жена да забрави сучещето си дете
Та да не помилва чадото на утробата си? Но те ако и да забравят,
Аз обаче няма да те забравя.“

85. Защото Новият Завет в Неговата кръв е вечен завет.

Еремия 32:40: „И ще сключа с тях вечен завет, че няма да се отвърна от тях да им правя добро; и ще вложа в сърцата им страх от Мен, за да не отстъпят от Мен.“

86. Защото е Бог, който действа във вярващия.

Филипяни 2:13: „защото Бог е, който действа във вас и да искате, и да правите според неговата добра воля.“
87. Защото сме веднъж завинаги осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло.

Евреи 10:10 „С тази воля сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло

88. Защото имаме обещание от Бога, че чрез принасянето на Христос Той ще отнеме греховете на вярващия и няма вече да ги помни.

Евреи 10:17: „“и за греховете и беззаконията им вече няма да си спомня.”
89. Защото вярващият е вече изкупен (минало време.).

1 Петър 1:18,19: „като знаете, че не с тленни неща като сребро или злато бяхте изкупени от суетното поведение, предадено ви от бащите ви, а със скъпоценната кръв на Христа, като на непорочен и чист агнец,“

90. Заради свидетелството, което Бог ни е дал.

1 Йоан 5:10,11: „Който вярва в Божия Син, има свидетелството в себе си; който не вярва на Бога, го е направил лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, което Бог е дал за Сина си. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и този живот е в неговия Син.“

 

91. Защото спасението на вярващия е започнато и завършено от Христос.

Евреи 12:2: „като гледаме към Исус, начинателя и завършителя на вярата ни, който заради лежащата пред него радост изтърпя кръста, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.„                        


92. Защото спасението е по благодат, а не идва от някаква смесица от благодат и дела.

Римляни 11:6: „И ако е по благодат, вече не е от дела, иначе благодатта вече не е благодат. Ако пък е от дела, вече не е благодат, защото иначе делото вече не е дело.“

93. Защото „целият Израел ще се спаси“.

Римляни 11:26: „И така, целият Израил ще се спаси, както е писано: “Ще дойде от Сион избавителят и ще отвърне нечестието от Яков;“

94. Защото определено число от езичниците трябва да се спаси.

Римляни 11:25: „Защото не искам, братя, да не знаете тази тайна (за да не се имате за мъдри), че върху Израил дойде частично ослепяване, докато влезе пълното число на езичниците.“

95. Защото някои хора са избрани за спасение.

2 Солунци 2:13: „А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, че Бог от началото ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вяра в истината,“

96. Защото Месията свърши престъпленията ни и въведе вечна праведност:

Данаил 9:24: „Седемдесет седмици се определиха заради людете ти и заради светия ти град за да се свърши престъплението, и да се довършат греховете, и да стане умилостивението за беззаконие, и да се въведе вечна правда, и да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже Пресветият.“

97. Защото Господ е стъпкал беззаконията ни и е хвърлил всичките ни грехове в морските дълбини.

Михей 7:19: „Ще се върне, ще ни помилва,
Ще стъпче беззаконията ни; Ей, ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбини.“

98. Защото Господ обича вярващите с вечна любов.

Еремия 31:3: „Господ ми се яви отдавна и рече: Ей, възлюбих те с вечна любов; За то те привлякох с милост.“

99. Защото името на Исус Христос е като силна кула и здрава стена.

Притчи 18:10: „Името Господне е яка кула; Праведният прибягва в нея и е в безопасност.“ Деяния 4:12: „ И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.“

100. Защото надеждата на праведния няма да се отсече и той трябва да знае това.

Притчи 24:14: „Такова ще е за душата ти знанието на мъдростта;
когато я намериш, ще има въздаяние, И надеждата ти няма да се отсече.“
1 Йоан 5:13: „Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син.“
101. Защото спасението Е спасение: или е цялостно спасение, или не е никакво спасение.